Terfyn yr Hawl i Brynu

Terfyn yr Hawl i Brynu, Hawl i Brynu a Gadwyd a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru

Cyhoeddwyd yn ddiweddar bydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a’r Hawl i Gaffael yn dod i ben ar gyfer holl denantiaid cymdeithasau tai a chynghorau yng Nghymru ar 26ain Ionawr 2019.

Rydym wedi cael ein hysbysu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wybodaeth yma ac i sicrhau bod y daflen “Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru” yn cael ei ddosbarthu yn eang.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan llyw.cymru http://bit.ly/2Ham19v

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch mae croeso i chi gysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Ceredigion ar 0345 606 7654.

Gadael Ymateb