Beth yw TŷFi?

Gwasaneth ar-lein ac app newydd yw TŷFi sydd yn eich caniatáu i gael mynediad 24/7 i’ch cyfrif rhent a manylion tenantiaeth.

Gallwch wirio eich taliadau a chofnodi atgyweiriadau i’ch cartref yn uniongyrchol ar-lein, unrhyw amser o’r dydd neu’r nos.

Lawrlwythwch yr app ar eich ffôn symudol neu thabled o’r AppStore neu Google Play a chwilio am ‘Tai Ceredigion’ neu ewch ar-lein o’ch cyfrifiadur a logiwch mewn o’r fan hyn.

Byddwch angen eich rhif cyfeirnod tenantiaeth 10 digid ( fe’i cewch ar eich datganiad rhent) neu ffonio 0345 606 7654 - logiwch mewn heddiw!