Tai Ceredigion wedi’i Achredu gyda Thystysgrif ‘Cyber Essentials’ y Llywodraeth

Mae Tai Ceredigion wedi ei ardystio yn ddiweddar gan ‘Cyber ​​Essential Plus’ – cynllun a gefnogir gan y Llywodraeth a chefnogir gan y diwydiant sy’n anelu at wirio bod gan y sefydliadau brotocolau diogelwch TGCh priodol ar waith i atal ymosodiadau-seiber. Mae Tai Ceredigion yn ymuno â’r nifer fach o gymdeithasau tai wrth dderbyn y lefel hon o ardystio.

Mae’r cynllun ‘Cyber ​​Essentials Plus’ yn safon diogelwch seibr a ardystiwyd yn allanol ac yn gynllun gall sefydliadau gael eu hasesu a’u hardystio yn erbyn. Mae’n nodi’r rheolaethau diogelwch y mae’n rhaid i sefydliad cael mewn lle o fewn eu systemau TG er mwyn cael hyder eu bod yn mynd i’r afael â diogelwch seiber yn effeithiol a lliniaru’r risg o fygythiadau ar y Rhyngrwyd.

Dywedodd Gavin Harvey, Pennaeth TG a Gwella Busnes yn Tai Ceredigion: “Ar adeg pan fo Cymdeithasau Tai dan fygythiad cynyddol o ymosodiadau seibr ac angen safon uchel o ddiogelwch seiber, rydym yn falch iawn o gael derbyn archediad ‘Cyber ​​Essential Plus’ yn ddiweddar.

Gadael Ymateb