Cais am Ofalwr Ystâd a/neu Grefftwr

Os ydych yn denant neu yn lesddaliwr a bod gennych waith i’w wneud o gwmpas y tŷ neu’ch gardd nad yw Tai Ceredigion fel eich landlord neu’ch rhydd-ddeiliad yn gyfrifol amdano, yna ffoniwch  0345 606 7654 a gofyn am Medra.

Codir tâl am y gwasanaeth yma. Rhoddir amcan bris ar gyfer bob gwaith cyn i ni ddechrau arno fel y bydwch yn gwybod beth i ddisgwyl.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, yna galwch 0345 606 7654, gofyn am Medra a byddwn yn barod i’ch helpu.

Lawrlwythwch y daflen yma ar ffurf PDF.