Llythyr i holl Denantiaid

Diolch i Julie James, Gweinidog Tai Llywodraeth Cymru am ddanfon y wybodaeth yma i’n tenantiaid.  Cysylltwch â ni ar 0345 6067654 os oes gennych unrhyw ofidiau neu os ydych angen cymorth mewn unrhyw ffordd yn ystod cyfnod ansicr Coronafeirws Covid-19.

Gadael Ymateb