Gyrfaoedd

Helo!

Diolch am ddangos diddordeb mewn gweithio gyda ni.

Dyma restr o’r swyddi sydd ar gael nawr. Cliciwch ar y PDF am ragor o wybodaeth. Mae'r ffurflen gais yn barod i chi ei lenwi ar-lein.

Cadwch lygad ar ein tudalen am ddiweddariadau rheolaidd a phob lwc gyda'ch cais!

Swyddog Tai (Gorllewin)

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a manyleb person.

Lawrlwythwch manylion y swydd.

 

Cyfridydd Ariannol (Ceredigion neu Powys)

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a manyleb person.

Lawrlwythwch manylion y disgrifiad swydd.

Lawrlwythwch manylion manyleb person.

 

Swyddog Cyflogres ac Adnoddau Dynol (1 flwyddyn)

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a manyleb person.

Lawrlwythwch manylion y swydd.