Gwasanaeth cymhariaeth newydd gan Lywodraeth Cymru

Ar 1af o Dachwedd 2018, yn dilyn adolygiad diweddar o drefniadau rheoleiddio, lansiodd Llywodraeth Cymru adnodd cymhariaeth ar-lein newydd ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru. Crëwyd hyn gan ddefnyddio data o 2016/17. Bydd yn rhoi cyfle i denantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a phartneriaid busnes gael mynediad at ddata perfformiad ar Gymdeithasau Tai ledled Cymru.

Dyma’r ddolen Adnodd Cymharu Cymdeithasau Tai

Gadael Ymateb