DYFODOL DISGLAIR

Oherwydd argyfwng Coronafeiriws, mae ein argraffwyr lleol wedi gorfod cau dros dro.  Dim ond ar ein gwefan y bydd y rhifyn hwn o ‘Dyfodol Disglair’ ar gael. Os ydych chi’n gwybod am denant a fyddai’n gwerthfawrogi copi wedi’i argraffu, gallwn argraffu a’i bostio o’n swyddfa. Cysylltwch â ni ar 0345 6067654 neu post@taiceredigion.org.uk i adael manylion cyswllt y tenant a byddwn yn trefnu llungopïau a phostio.  Rydym yn gobeithio bydd yr argraffwyr wedi ail agor erbyn y rhifyn nesaf a bydd ein gwasanaeth arferol yn parhau!

Gadael Ymateb