DYFARNIAD RHEOLEIDDIO 2019/2020

Mae’n bleser gan Tîm Gweithredol a Bwrdd Tai Ceredigion rannu cyhoeddiad ein dyfarniadau rheoleiddio blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Unwaith eto, dyfarnwyd y “safonol safonol” i Tai Ceredigion sef yr asesiad uchaf y gall Cymdeithasau Tai ei gyflawni.

Sail y farnwriaeth yw rhoi dealltwriaeth i’r Gymdeithas Tai, ei thenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill o’i hyfywedd ariannol a pha mor dda y mae’n perfformio, ar adeg benodol mewn amser, mewn perthynas â:

• Llywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau
• Rheolaeth Ariannol

Steve Jones
Prif Weithredwr

Karen Oliver
Cadeirydd

Gadael Ymateb