Grŵp Monitro Tai Ceredigion

Mae Tai Ceredigion yn awyddus i fynd ati i gynnwys tenantiaid yn eu darparu gwasanaeth a llunio polisiau. Rydym yn gobeithio y byddwch, fel tenant Tai Cerdigion yn fodlon gweithio gyda ni i helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i chwi, ein tenantiaid.

Gallwch gyfranogi cymaint neu cyn lleied ac y dymunwch, ar nifer o wahanol lefelau.

Mae rhain yn cynnwys:

Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion

  • Cymdeithasau Tenantiaid a Thrigolion
  • Fforwm Cyswllt Tenantiaid
  • Fforwm Tai Gwarchodol
  • Grwpiau ffocws
  • Grwpiau diddordeb arbennig
  • Arolygon barn a holiaduron
  • Cynyrchiolydd Tenantiaid o’r Bwrdd
  • Arolygydd Tenantiaid

Am fwy o wybodaeth, cysyllwtch a’ch Ymgynghorydd Cyfranogiad Tenantiaid ar 03456067654 neu e-bost post@taiceredigion.cymru.

Efallai y bydd y linciau yma o help hefyd:

TPAS Cymru

Cartrefi Cymunedol Cymru

Cyngor ar Bobeth - Tai