Cronfa Gymunedol wedi’i lansio

Mae Tai Ceredigion wedi lansio Cronfa Gymunedol i gefnogi grwpiau a chlybiau cymunedol lleol yng Ngheredigion. Mae £15,000 ar gael i grwpiau wneud cais amdano, a gellir gofyn am hyd at uchafswm o £1500. Yn anad dim, byddai Tai Ceredigion yn hoffi cynorthwyo mudiadau gwirfoddol bach i ganolig eu maint sy’n gweithredu ar lawr gwlad.
‘Mae hon yn ffordd wych i Tai Ceredigion i gefnogi’r cymunedau a’r unigolion yr ydym yn eu gwasanaethu yng Ngheredigion’ meddai cadeirydd y bwrdd, Karen Oliver. ‘Mae llawer o glybiau a chymdeithasau yn ei chael hi’n gynyddol anodd cynnal gweithgareddau / prosiectau gwirfoddol gwerthfawr. Gobeithio y gall y gronfa hon gefnogi nifer o brosiectau da eleni’ ychwanegodd.

I wneud cais am nawdd, mae angen i chi lenwi ffurflen gais yn nodi beth fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio, pa wahaniaeth y bydd yr arian yn ei wneud a phwy fydd yn elwa. Gellir defnyddio’r arian i gefnogi parhad y gweithgareddau presennol, helpu i ddatblygu gweithgareddau newydd; neu gael ei ddefnyddio i brynu offer.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl clywed yn ôl ar eu cais o fewn 8 wythnos. Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Am ffurflen gais a manylion pellach am y gronfa, cysylltwch â Catrin Owen ar 01570 424365 neu catrin.owen@taiceredigion.org.uk

Gadael Ymateb