Covid-19 Cymorth Ariannol i Unigolion

Dyma ganllaw byr a luniwyd gan Lywodraeth Cymru yn eich cyfeirio at y gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu chi nawr.

Mae’r achos Coronafeirws wedi bod yn gyfnod hynod o bryderus i deuluoedd ac unigolion sydd, heb unrhyw fai personol, yn cael hi’n anodd talu biliau a / neu rent. Mae’r wybodaeth hon yn cynnig cyngor i’ch helpu chi.

Os hoffech gael copi o’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar gyfer rhywun sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd neu sydd angen copi mewn print mwy, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar 0345 6067654 neu anfon neges breifat atom ar Facebook.

Cofiwch, hyd yn oed yn ystod yr amser anodd hwn, bod yn rhaid i chi barhau i dalu’ch rhent. Os ydych chi’n cael anhawster, siaradwch â ni.

Lawrlwythwch y PDF trwy clicio fan hyn.

Gadael Ymateb