Cofrestru gyda Cyngor Sir Ceredigion

Tai Ceredigion yw’r prif gorff sy’n darparu tai cymdeithasol yng Ngheredigion, ac mae ganddo dros 2200 eiddo ledled y sir.

Os ydych yn dymuno gwneud cais i ddod yn denant i Tai Ceredigion neu drosglwyddo i eiddo arall o fewn Tai Ceredigion, bydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen gais bwrpasol ar lein. Mae dolen ar gael i’r ffurflen ar gwefan Gyngor Sir Ceredigion gan mai’r Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal y Gofrestr Tai Gyffredin ar ein rhan.

Gallwch gysylltu â`r Cyngor trwy

E-bost: housingregister@ceredigion.gov.uk 

Gwefan: www.ceredigionhousingoptions.cymru

Rhif ffôn: 01545 574123

neu ysgrifennu i: Gofrestr Tai Ceredigion:

Ceredigion Gogledd

Cyngor Sir Ceredigion

Adran y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai

Canolfan Rheidol

Rhodfa Padarn

Llanbadarn Fawr

ABERYSTWYTH

SY23 3UE

Ceredigion De

Cyngor Sir Ceredigion

Adran y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai

Stryd Morgan

ABERTEIFI

SA43 1DG