CCC yn cyhoeddi adroddiad Tryloywder Tâl

Yn 2018 gwnaeth Cartrefi Cymunedol Cymru apwyntio Turning Point HR solutions i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd gan gymdeithasau tai yng Nghymru ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.  Comisiynwyd y darn yma o waith ymchwil yn dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored ac mae’r adroddiad llawn i’w gweld ar wefan CCC.

I ddarllen mwy am yr adroddiad cliciwch yma https://bit.ly/2swEMi6

Gadael Ymateb