Chwilio Am Gartref

Ydych chi’n chwilio am…

  • Eiddo cymdeithasol i’w rentu?
  • Eiddo rhent canolradd (i’r sawl nad ydynt yn gymwys i gael eiddo cymdeithasol)?
  • Cynlluniau Cymorth i Brynu er mwyn prynu cartref – eich cartref cyntaf yn ôl pob tebyg?

 

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

  1. Penderfynu ar yr ardal yr ydych am fyw ynddi

Cyn gwneud cais am gartref gyda chymdeithas dai, rhaid yn gyntaf i chi gofrestru gyda’r awdurdod lleol yn yr ardal yr ydych am fyw ynddi. 

Dyma’r dolenni cyswllt ar gyfer:

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Gâr

 

  1. Cwblhau cais ar gyfer yr ardal leol/ardaloedd lleol, e.e. Tref Llanbedr Pont Steffan   
  2. Pan fyddwch wedi rhoi eich manylion a phan fydd eich cais wedi cael ei brosesu, byddwch yn cael gwybod beth yw eich statws o ran blaenoriaeth ar gyfer cael eich ailgartrefu, e.e. yng Ngheredigion bydd eich cais yn cael ei roi mewn band a bydd y graddau y mae tai addas ar gael yn dibynnu ar y band y mae eich cais ynddo.
  3. Cofiwch fod yn RHAID i chi gofrestru – os nad ydych ar y Gofrestr Tai Gyffredin, ni ellir eich ystyried ar gyfer cartref.