BYRDDAU CYMDEITHASAU TAI YN CADARNHAU BWRIAD I UNO

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth 19 Mai 2020, cytunodd aelodau o Fyrddau Tai Canolbarth Cymru a Tai Ceredigion Cyf. yn ffurfiol i fwrw ymlaen â’r achos busnes terfynol dros uno. Hwn fydd y tro cyntaf erioed i gymdeithas dai draddodiadol uno â sefydliad trosglwyddo stoc yng Nghymru.

Am y datganiad llawn, lawrlwythwch y PDF.

Gadael Ymateb