Blaenoriaethau Strategol

Tai Ceredigion has 4 strategic priorities at the heart of its business:

  1. Bod yn landlord dwyieithog rhagorol sy’n cynnwys ei denantiaid a’i gwsmeriaid ar bob lefel â phwyslais ar gynnal tenantiaethau a gwelliant parhaus.
  2. Cynnal y cartrefi o ansawdd uchel sydd eisoes yn bodoli o fewn cymunedau cynaliadwy a chynyddu’r nifer ohonynt.
  3. Bod yn fusnes ariannol iach a hyfyw, sy’n mynd ynglˆyn â’i waith ag onestrwydd, uniondeb a llywodraethiant cryf.
  4. Bod yn ddewis gyflogwr sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant a lleoliadau gwaith yn yr ardal.