Gwybodaeth TC

Mae Tai Ceredigion wedi ei gofrestru dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 gyda rheoliadau elusennol a wedi ei chofrestru gyda Awdurdod Gwasanaethau Ariannol. Golyga hyn fod holl incwm Tai Ceredigion yn cael ei ail-fuddsoddi i wella catrefi tenantiau, darparu gwasanaeth o safon i denantiaid a prydleswyr, a rhedeg y gwasanaeth catrefu.

Map Tai - Tai Ceredigion